Các món lẩu

Nhà hàng chim tươi Long Thành có nhiều món lẩu như: lẩu chim ngói, lẩu chim quốc; lẩu vịt trời, lẩu chim gáy, lẩu chim đa đa, lẩu chim sâm sen, lẩu chim vẫy.

Xem thêm:

Lẩu cháo chim tại nhà hàng chim tươi Long Thành

Lẩu chim câu tại nhà hàng chim tươi Long Thành