Các món ăn từ gà

Các món ăn từ gà  tại nhà hàng chim tươi Long Thành  được chế biến  đa dạng như: gà không lối thoát, gà tre hấp lá sen, gà tre nướng than hoa, gà tre quay, gà tre tần cung đình, lẩu gà tre.

Xem thêm: Gà không lối thoát – thơm ngon – bổ – rẻ tại nhà hàng chim tươi Long Thành