Các món xôi, cháo

Các món xôi, cháo tại nhà hàng chim Long Thành gồm: cháo chim, cháo đậu xanh, xôi chin, miến lòng mề